Buskando Boluntario
Buskando Boluntario

Geachte heer/mevrouw,

Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion (BNK) heeft in zijn leesbevorderingsprogramma Ban Lesa het project ‘Voorlezen op scholen’.

Al enkele Jaren wordt er binnen dit project voorgelezen aan kinderen in het Funderend Onderwijs. Daar lezen enthousiaste vrijwilligers tijdens de schooluren voor aan groepjes kinderen uit groepen 1 t/m 5. Het voorlezen stimuleert inlevingsvermogen en de kinderen gaan zelf meer lezen. Zo wordt er samen met de kinderen, aan een bredere woordenschat, het leesbegrip en leesplezier gewerkt.

Hiervoor zijn we voor de komende vier maanden( maart, april, mei juni) op zoek naar gemotiveerde voorlezers die kinderen laten proeven van kinderliteratuur en hen spelenderwijze taal en leesplezier bijbrengen.

Ons verzoek is om binnen uw organisatie,vrienden- en kennissenkring te vragen wie bereid is om zich aan te melden als voorleesvrijwilliger die één keer per maand een half uur op een school zou willen voorlezen.

Vrijwilligers kunnen zich vóór 27 februari via onderstaande link registreren:
voorlezen vrijwilligers

BNK organiseert op 1 maart een voorleesworkshop om de vrijwilligers voor te bereiden
Tijd: 07.30-08.30
Plaats: BNK gebouw te Fokkerweg 17 (voorheen Radio Shack)

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met mevr. Anasagasti-Louisa, gedurende kantooruren (8.00-12.00 en 14.00-17.00) op telnr. 8412665 of 5260105

Alvast bedankt voor uw medewerking

Met vriendelijke groet,
Jeannine Bakhuis Projectleider Leesbevordering

 

 

 

 

You may also like