Statutair Directeur vacature
Statutair Directeur vacature

Deloitte.

 

Biblioteka Nashonal Kòrsou Frank Martinus Arion (BNK) is in 1922 opgericht met als doelstellingen: het verzamelen, documenteren, conserveren en ter beschikking c.q. ter inzage stellen van de nationale (gedrukte) collectie; het bevorderen van het lezen en het creatief gebruik maken van taal in haar algemeenheid en in het bijzonder het Papiamentu; het bevorderen van de culturele, educatieve, recreatieve en maatschappelijke vorming; het bevorderen van de toegankelijkheid tot nationale, algemene en internationale informatie; en deze naar de behoeften en mogelijkheden van verschillende doelgroepen aanbieden. Ten behoeve van BNK is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de volgende functie:

Statutair Directeur

 

De functie

 

Als Statutair Directeur bent u belast met het besturen van BNK. U bent verantwoordelijk voor het realiseren van de (statutaire) doelstellingen, voor de strategie, voor het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. U initieert en adviseert over het strategisch beleid en het meerjarenplan in lijn met de statutaire doelstellingen en rekening houdend met de sociaalmaatschappelijke  functie van de bibliotheek. U stemt het organisatiebeleid af op maatschappelijke ontwikkelingen binnen de visie en missie van de bibliotheek en in samenspraak met de Raad van Commissarissen (RvC), het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport als subsidieverstrekker en andere belanghebbenden. U analyseert relevante ontwikkelingen, schat de betekenis ervan voor de bibliotheek in en vertaalt deze naar het (strategisch) beleid van de bibliotheek.

U bent verantwoordelijk voor het behalen van de financiële doelstellingen en draagt bij aan het opstellen van subsidieaanvragen, de begroting en het budget. U schat financiële consequenties van strategische plannen in, adviseert de RvC over investeringsbeslissingen en werft financiering voor de kosten van de bibliotheek. U bevordert de continuïteit, innovatie en ontwikkeling
van BNK en draagt actief de missie, visie en cultuur van de organisatie uit. U ontwikkelt en onderhoudt netwerken die de maatschappelijke positionering van de bibliotheek versterken, waaronder met partijen zoals overheden, onderwijsorganisaties, belangengroepen, samenwerkende instellingen, landelijke project- en werkgroepen.

Uw profiel

 

U beschikt over een afgeronde WO-opleiding (dan wel een aantoonbaar WO werk- en denkniveau), bij voorkeur in de richting van bedrijfskunde, informatiewetenschap of een vergelijkbare relevante opleiding. U heeft minimaal 10 jaar ervaring in een leidinggevende functie waarvan 5 jaar in een eindfunctie. U heeft begrip van en vaardigheid in brede-bibliotheektaken, waaronder kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, bevorderen van lezen en literatuur, ontmoeting en debat, kennismaken met kunst en cultuur, sociaal domein en laaggeletterdheid. U heeft kennis van en inzicht in de maatschappelijke, politieke, culturele en economische aspecten/ ontwikkelingen van Curaçao. U bent vaardig in het formuleren van beslispunten, standpunten en adviezen. U bent klantgericht en professioneel en strevend naar kwaliteit. U bent proactief, een team player en beschikt over sociale vaardigheden. Verder beschikt u over een uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in Papiamentu, Nederlands en Engels.

Het aanbod

 

Onze klant biedt een uitdagende functie in een dynamische omgeving met een arbeidsvoorwaardenpakket dat in lijn ligt met de relevante regelgeving en daaraan gekoppelde normen, zoals toegepast door de overheid van Curaçao.

Procedure

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Deloitte Dutch Caribbean via hrm@deloitte.cw of +5999 433 3332. U kunt uw sollicitatiebrief en CV vóór 6 september 2022 e-mailen naar hrm@deloitte.cw. U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Een assessment, een referentieonderzoek, een veiligheidsonderzoek en een medisch onderzoek kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure. Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Klik hier om vacature PDF te downloaden